Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
OLVASÁSI IDŐ KB. 3 perc

“Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

Már az elején Dr. Gyökössy Endre pasztorál pszichológus, református lelkész költői szavait hívnám segítségül témánkkal kapcsolatban, mert ahogy János apostol a szeretet apostola bátran merem mondani, hogy ő modern korunkban a szeretet teológusa, lelkipásztora, pszichológusa.

„A SZERETET. Fiatal koromban azt hittem, hogy ami a Bibliában a szeretetről leírva található, az csak szép  mondások gyűjteménye. Ma már tudom, hogy nem. Ez mindennek a közepe, ami mindent átjár, éltet, mozgásban tart. Ez vibrál az atomok mélyén, ez az erő mögötti titokzatos ERŐ. Ez köti össze a Tejutakat és lüktet a Mindenség tengelyén, ez irányítja egymás felé a hím és a nőstény bogarat. Ez ébreszti fel az édesanyát, ha fázik a gyereke, hogy betakargassa, ez mutatja meg a másikat – aki nem testvérünk és nem az anyánk-, hogy segítsünk rajta, de mégis testvér és mégis anyánk. Ha olykor éjjelente fájni kezd a szívünk – nem attól, hogy rosszat tettünk, csak éppen attól, hogy jót  tehettünk volna, és nem tettük meg -, ez is agapé, az Isten szeretete. 45 évig ültem emberekkel szemben és úgy próbáltam segíteni bajaikon, hogy „szeretgettem” őket.”

Idézzünk hát egy ezekre a gondolatokra rímelő részletet Pál apostol szeretethimnuszából:
„A szeretet soha nem fogy el. De legyenek bár prófétálások, eltöröltetnek; vagy akár nyelveken szólás, megszűnik; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk: amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik.
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

A szeretetre a görög nyelven íródott újszövetségi Szentírásnak alapvetően három szava van, az agapé, a feltétlen, az isteni szeretet, a filia, a rokoni, a baráti, mondjuk úgy emberi szeretet és az erósz, a szerelem, a szexuális vonzódás szava. Az Újszövetségben a leggyakrabban az agapé szerepel, vezérigénkben is ez van, hogy az isteni szeretettel szeressük egymást és agapéval szeressük teljes szívünkkel Istent és a felebarátunkat, mint önmagunkat.

Nagyon frappánsan fogalmazza ezt meg Gyökössy Endre abban az interjúban, amiből az előbb idéztünk, csak ő kiteljesíti egy negyedik összetevővel:
„Nos, a szerelem-szeretet négy összetevőjét legtömörebben csak latin, illetve görög szavakkal tudom jelölni:
Szexus: Szeretlek, mert enyém vagy.
Erósz: Szeretlek, mert ilyen vagy.
Filia: Szeretlek, mert társam vagy.
Agapé: Szeretlek, mert szeretlek.
A szerelem-szeretet EGÉSZségéhez mind a négy hibátlan együttműködése szükséges.”

De ha már a krisztusi szeretetről van szó, ez egy kiváltképpen való út, ahogy Pál apostol mondja a fent idézett himnuszában a szeretetről, sok Biblia-kutató úgy véli, hogy az ott körülírt szeretet: hogy a szeretet hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, egy személy, méghozzá maga Jézus Krisztus, ahogy bevezető igénk szól, ezzel a szeretettel szeressünk: ahogyan én szerettelek titeket ti is úgy szeressétek egymást, amit egy másik János evangéliumban lévő textus tovább árnyal: „senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért“, fel van adva a lecke, ez a kiváltképpen való út még „a szeresd a felebarátodat, mint önmagadat“ parancsolatnál is keskenyebb, azt sugallja, hogy önmagadnál is jobban szeresd, az életed add érte.

Batári Gábor

***                    ***                    ***                    ***

Ha tetszett a cikk, kérjük támogasd A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány munkáját, hogy tovább működtethessük az Életigenlők rákellenes médiaportált, kiadhassuk az Életigenlők magazint, rákszűréseket szervezhessünk, onko-segítő telefonos tanácsadással segíthessünk! A rák ellen… Alapítványról a rakellen.hu weboldalon találsz bővebb információkat, pénzbeli támogatás a 11713005-20034986-00000000 számlaszámon, 1%-os rendelkezés május 20-ig a 19009557-2-43 adószámmal lehetséges. Köszönjük!

eletigenlok.hu

Similar Posts