OLVASÁSI IDŐ KB. 18 perc

A Nemzeti Rákellenes Program hatékony megvalósulása a civil szektor együttműködésével – körinterjú

Hashtag (#) az vajon mi? Bizonyára többen felnéztek most a furcsa – bár egyre többször előforduló – szó láttán. Rengeteg új kifejezés van, amit látunk, de nem vagyunk tisztában vele, mire kell alkalmazni. A címben látott „hashtag” jel „#” a modern megjelenítése az összehangolt üzeneteknek az online térben. Az influenszerek, és a kisebb-nagyobb horderejű kampányok (köz)szereplői mondanivalójukat egy kiterjesztett linken gyűjtik, ami felhangosít egy-egy üzleti érdeket, sok esetben közhasznú célt szolgáló kampányüzenetet.

Az ügy fontos és szerteágazó, ezért a Hashtag Hangoljuk össze! #hangoljukössze körinterjúban egyszerre kérdezzük meg a témában érintett kormányzati szereplőket, és rákmegelőzés  területén ismert civil szervezetek, valamint Egészségfejlesztési Iroda képviselőit: miben látják az együttműködést a daganat megelőzésben megfogalmazott célok megvalósításában a  Nemzeti Rákellenes Programot tekintve?

„Profi kommunikáció és jól  megfogalmazott, összehangolt célok, és ezek mentén együttműködni tudó partnerek kellenek akkor is, ha közcélokról van szó, mert a közös ügyben a megnyilvánulásuk csakis akkor lehet hatékony.” – hangzott el 2020. november 6-án a Tegyük szerethetővé a rákellenes életmódot! címmel rendezett kerekasztal beszélgetésen, Gyöngyösön a TOP 7.1.1. „CLLD projekt” keretében. Elhangzott továbbá, hogy a közösségi média eszközeivel ma sokat tehetünk, hogy társadalmi kampányok üzenetei folyamatosan jelen legyenek a köztudatban. Kellenek hozzá ügymenedzselő PR-esek, jól működő civil szervezetek, kellenek hozzá programok, jól hashtagelt tartalmak, kellenek hozzá „népszerű ügyvivők”, „ismert arcok”, és többféle médiafelület.

2020. február 15-én hatályba lépett egy mindannyiunkat védő „kuruzslásellenesként” elhíresült törvény, ami kihatással van oktatásra, különféle alternatív szolgáltatások működtetésére, és  kormányprogram szintre emelkedett a Nemzeti Rákellenes Program. Mindkettő szinte teljes társadalmat érintő kérdéseket szabályoz, illetve biztosít paragrafusokat, eszközöket forrásokat, egészségmegőrzés tekintetében.

Számos társadalmi szervezet jött létre az elmúlt 25-30 évben társadalmi kérdések megoldására, érdekérvényesítésre, tájékoztatásra. Így van ez a rákellenes társadalmi ügypiacon is. Nem csoda, hiszen a daganat-megelőzés kérdése kiemelt közügy, ez a leginkább széles spektrumú terület, ahol új tudományos és áltudományos módszerek látnak napvilágot időről-időre. A legtöbbünk szeretne természetes módon gyógyulni, illetve egészsége visszaszerzésében – egy bizonyos szintig – saját maga dönteni. Ehhez vannak szabályok, hagyományos orvosi protokollok és egyre több komplementer gyógymód, amelyek a 21. századi információáramlással hamar bekerülnek – szűretlenül – a köztudatba.

„Egészségmegőrzésben nagy szerep jut a tájékozottságnak, a tájékoztatásnak, a tudatos életvezetésnek, a szűréseken való megjelenésnek. Ezért is dolgozták ki kormányzati-, szakmai- és civil társadalmi részvétellel a Nemzeti Rákellenes Programot, ami kormányprogrammá vált, megvalósításában – más szakterületek mellett – jelentős szerepet kapnak a témára szakosodott, közhasznú civil szervezetek.” – mondta el a 2020. évi őszi Életigenlők magazinban adott interjúban Prof. Dr. Polgár Csaba az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója.

Ahhoz, hogy mindenki a maga helyén, a leghatékonyabban tegye a dolgát fontos tudni hol is van a civil-társadalmi szektor helye, mi a szerepe és mik az eszközei a törvények és bizonyos kormányprogramok társadalmi szintű megvalósításában? Hogyan lehetséges olyan összefogást megvalósítani, amiben a kommunikáció olyan „hangos” tud lenni, amitől a társadalom tagjai nemcsak elolvassák, meg is értik, hogy az egészséges életmód kialakításában nagyon fontos a tudatosság, a média felületeken felénk áradó információk megfelelő szelektálása.

 

Dr. Latorcai Csaba
közigazgatási államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma

 – Egy törvény kidolgozás mely pontján kapnak felkérést szakmai  intézmények, érdekképviseleti szervezetek, esetleg civil szervezetek a véleményezésre, javaslatok megfogalmazására?

– A törvények társadalmi egyeztetésére a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény vonatkozik, mely szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a törvény normaszövegének és indokolásának tervezetét. A törvény  ugyanakkor rendelkezik a kivételekről is, tehát amikor a társadalmi egyeztetéstől el kell, illetve el lehet tekinteni. Ilyen kivétel például a fizetési kötelezettségekről, az állami támogatásokról, a költségvetésről, a nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló jogszabályok tervezete vagy az az eset, ha az egyeztetés az ország különösen fontos (pl. honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi) érdekeinek védelmét veszélyeztetné. A társadalmi egyeztetés történhet a kormányzati honlapon keresztül vagy a véleményezésbe bevont intézményeknek, személyeknek és szervezeteknek történő közvetlen megküldés útján.

– Van-e lehetősége az érdekérvényesítő szervezeteknek egy-egy törvény életbelépése után észrevételek eljuttatására, korrigálások megfogalmazására?

– Természetesen mindig nyitva áll a lehetőség, hogy eljuttassák észrevételeiket a minisztérium részére, amelyeket minden esetben megvizsgálunk, és ha azok szükségesek, illetve indokoltak, a javaslatokat az adott törvény soron következő módosítása során érvényesítjük, beépítjük.

 

Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

– A nonprofit (civil) szektor szereplői mennyire felkészültek nagyobb horderejű társadalmi kérdésekben való összefogásra?

– Az anyagi források,  támogatások évről évre történő növelése, a megfelelő jogszabályi működési környezet megteremtése mellett fontos feladatnak tekintjük a civil szervezetek szakmai támogatását is. A 2012 óta működő, 2020. július 1-jétől új néven tevékenykedő civil közösségi szolgáltató központ, röviden civil központ hálózat pontosan ennek érdekében működik. Amit nyújtanak a civil szféra és sok esetben más szereplők számára, az sokkal több, mint pusztán információ átadása, tulajdonképpen térítésmentes szolgáltatás biztosítása (pl. jogi, közhasznúsági, pályázati, pénzügyi, könyvelési, adózási, forrásteremtési, társadalmi felelősségvállalási, adományozási, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadások, képzések). Másrészt pedig a közösségépítésben, a civil szervezetek kapcsolatainak kiépítésében, fejlesztésében, működtetésében történő segítségnyújtás, amely lehetőséget teremt országos kezdeményezések elindítására, megvalósítására. Ilyen országos kezdeményezések voltak:
Az országos Civil Véradások (Az országos Civil Véradásra eddig három alkalommal került sor, először 2019 áprilisában, majd a második és harmadik alkalomra idén, 2020. áprilisában és októberében. A második és harmadik alkalomra már a COVID-19 járványhelyzetben került sor és kifejezetten szükséges volt a megfelelő vérutánpótlás biztosítása miatt is. A Civil Véradásokra az ország valamennyi megyéjében, valamennyi megyeszékhelyén és a fővárosban sor került, a megyei/fővárosi Civil Központok szervezésében és az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével. A civil összefogás erejét mutatja, hogy a Civil Véradásokon egyre többen vettek részt. Míg az elsőn 441 fő, a másodikon 572 fő, addig a harmadik Civil Véradáson már 640 fő adott vért, külön öröm, hogy első véradók száma és aránya is magas volt összességében. Mindhárom Civil Véradásnak a fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, míg a védnöke Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár volt. Herczegh Anita asszony mindhárom Civil Véradás budapesti helyszínén vért is adott, míg Áder János köztársasági elnök úr a II. Civil Véradáson adott vért.

A Civil Központok összefogták a segítséget nyújtó megyei/ fővárosi civil szervezeteket a COVID-19 vírus járványhelyzet idején (A megyei/fővárosi Civil Központok a saját honlapjukon, illetve más közösségi oldalaikon közzétették azon civil szervezetek elérhetőségeit, amelyek segítséget tudtak nyújtani helyben az idős, egészségügyi okból rászoruló, illetve fogyatékkal élő emberek számára a járványhelyzet idejére. A táblázatot folyamatosan bővítették a konkrét segítségnyújtás megnevezésével (pl. bevásárlás, gyógyszer kiváltása, ügyintézés). A 20 Civil Központ munkatársai a járványhelyzet idején maguk is számos közvetlen segítséget nyújtottak a rászoruló emberek és a civil szféra számára. (Adományok gyűjtése, osztása, maszk varrása, figyelemfelhívó szóróanyag osztása a településeken, amelyek a koronavírus elleni védekezésről szóltak. Önkéntességet és adományozást koordináló szervezetek, munkacsoportok felhívásainak továbbítása).

Fiataloknak a civil szervezeti életbe történő bevonását célzó programok (A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága – egyeztetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságával – az irányítása alá tartozó Civil Központokkal 2019 novemberében együtt ünnepelték meg a Szociális Munka Napját, ún. Szocioséta keretében oly módon, hogy valamennyi megyeszékhelyen és a fővárosban is főként középiskolás fiatalok bevonásával közösen látogattak meg civil szervezet által működtetett szociális intézményeket, ahol szociális dolgozók mutatják be tevékenységüket a diákok számára.

A Miskolci Egyetemmel közösen meghirdette „A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon. Miért érdemes fiatalon is civil közösségekben tevékenykedni?” címmel egy új, szabadon választható egyetemi tantárgyat a 2020/2021-es akadémiai év első szemeszterében, amely kurzus jelenleg is tart, 2020. november 9-től online módon. A tantárgy az egyetem bármely karának nappali vagy levelező szakos hallgatója által felvehető volt és 34 hallgató fel is vette. Az országban egyedülálló kezdeményezéssel a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának célja, hogy nyisson a felsőoktatási intézmények felé, a Miskolci Egyetem hallgatóit szeretnénk megismertetni a civil szervezetekkel, a „civilséggel” és felhívni a figyelmüket a civil szervezeti tevékenységre.

Adventi Civil Börze (2020-ban a járványhelyzet nem teszi lehetővé a hagyományos adventi vásárok megtartását). A Miniszterelnökség a Civil Központok országos hálózatával együttműködve teret és lehetőséget biztosít a fővárosi és a megyei civil szervezetek karácsonyi  időszakban zajló adománygyűjtéséhez egy új, rendhagyó módon, a civil információs portálon keresztül online térbe „költözve” az Adventi Civil Börze megszervezésével.

– Megvannak-e az eszközök, erőforrások, kvalitások, amelyek biztosítják a napi működést, a hitelességet a hazai civil szervezetek számára?

– Magyarország Kormánya az elmúlt évtizedben folyamatosan kiemelten kezeli a civil szektort és ennek megfelelően támogatja is. A KSH adatai alapján míg 2010-ben összességében 144 milliárd forintot fordított az állam a civil szervezetekre, addig ez az összeg 2018-ban 370 milliárd forintra nőtt, vagyis több mint 2,5-szeresére nőtt az állam által a civil szervezetekre fordított állami támogatás, ez adja a szektor összes bevételének 45,1%-át. Ez az arány 2016-ban még 40% volt.

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), amely kimondottan a civil szervezetek szakmai programjainak és működésének támogatására létrehozott forrás, keretösszege míg a 2012-es indításakor mintegy 3,4 milliárd forint volt, addig 2021-re ez az összeg már közel 9,3 milliárd forintra nőtt.

A Civil 1% felajánlásának lehetővé tétele fontos lépés volt annak idején a civil  szervezetek és a személyi jövedelemadójuk felajánlásáról felelősen döntő állampolgárok számára, ugyanis így lehetővé vált, hogy az adózók minden adózási évben adójuk 1%-át felajánlják a tevékenységük, céljaik alapján szimpatikus civil szervezet számára, bármilyen többletköltség, anyagi teher nélkül. 2020-ban 28 ezer szervezet számára mintegy 9,7 milliárd forintot ajánlottak fel a civil szervezetek számára az adózók.

2020-ban elindult az 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek számára 5 milliárd forint keretösszegben egy új pályázat a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása”. A pályázat nyertesei épp a napokban kapják meg az elnyert támogatásokat. A program fókuszában a  megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatása állt.

Az anyagi források, támogatások évről évre történő növelése mellett fontos feladatnak tekintjük a civil szervezetek szakmai támogatását is. A 2012 óta működő, 2020. július 1-jétől új néven tevékenykedő civil közösségi szolgáltató központ, röviden civil központ hálózat pontosan ennek érdekében működik. A civil központok számára ettől az évtől egy új, 2022. december 31-ig tartó hároméves címbirtokosi időszak indult el.

– Van-e arra lehetőség – és ha igen milyen feltételekkel (pl. meghívásos pályázat) -, hogy kiemelt társadalmi ügyekben a hatékony megvalósításban közreműködő civil szervezetek számára hozzárendelt forrásként ún. céltámogatásra keretet elkülönítsenek? Kinek, mit lehet ez ügyben tenni?

– A Nemzeti Együttműködési Alapban nincs lehetőség meghívásos pályázatra, a forrásfelosztásáról pedig jogszabály rendelkezik, ennek keretében belül a NEA kollégiumai dönthetnek kiemelt jelentőségű ügyeket érintő programok támogatásáról.

 

Prof. Dr. Kiss István
egyetemi tanár, kutató-orvos, kuratóriumi elnök
A rák ellen, az emberért, a holnapért! Alapítvány

– Hogyan segíthetnek a jól informáltság kielégítésében a tematizált civil szervezetek?

– A civil szervezetek egyik legfontosabb feladata, hogy segítsenek hiteles és gyakorlatban használható információhoz jutni az embereknek. A helyes döntéseknek megfelelő információn kell alapulniuk. Ugyanakkor a civil szervezeteknek ennél jóval nagyobb felelősségük van. Nem csupán információkat kell szolgáltatni, hanem erősíteni kell az igényt arra, hogy mindenki a lehető legteljesebb mértékben kezébe akarja venni a saját sorsát. Ennek pedig része a felismerés, hogy az egészség a legfontosabb érték, és egészségünkért elsősorban saját magunk vagyunk felelősek.

A tájékoztatás feladata ma egyrészt sokkal nehezebb, másrészt sokkal könnyebb, mint pl. az Alapítvány létrejöttének időszakában. Miért is? Azért könnyebb, mert a modern kommunikációs technológiák segítségével könnyű elérni az embereket. Így tehát lehet honlapot létrehozni, lehet elektronikus újságot készíteni (mint például az Életigenlők), lehet e-mailt írni, igénybe lehet venni különböző közösségi média felületeket, csatornákat. Színes, sokoldalú, friss, multimédiás tartalmakat lehet készíteni és közzétenni. Azt gondolom, hogy ezek közül a lehetőségek közül az Alapítvány jó néhányat kifejezetten hatékonyan és magas színvonalon alkalmaz.

Többek között ezért is nem bénult meg a tevékenységünk a koronavírus-járvány alatt. Miért nehezebb? Mert most nehezebb elérni az embereket, a személyes kontaktusok kialakításának lehetőségei erősen korlátozottak, nem lehet rendezvényeket szervezni. Most másképp kell működni, mint korábban.

Másrészt pedig mondtam az előbb: mert a modern kommunikációs technológiák segítségével könnyű elérni az embereket.  Nemcsak nekünk, bárkinek. Ez jelent erős konkurenciát is, de az nem baj, csak ösztönöz. Baj viszont, hogy bárki bármit szabadon terjeszthet, hirdethet, a legnagyobb sületlenségeket és légből kapott állításokat is. Az óriási információdömpingből aztán nehéz lesz kiszűrni, hogy mi a hamis és mi az igaz.

Sokan annak hisznek leginkább, aki azt mondja, amit hallani szeretnének. Csodálatos gyógyulás, örök élet, ifjúság… Ilyen környezetben nehéz érvényesülni annak, aki minimum egy kisebb csodát nem ígér. És mégis. Nem szabad engedni a csábításnak, meg kell maradni a valóság és a szakmaiság talaján. Olyan biztos pontot kell képezni, amire számítani lehet. Amiről tudják, hogy hiteles. De mégis emberközeli.

Aktívan használni kell a modern technika lehetőségeit, de az ember maradjon mindig a központban.

– Mit tehetnek az egyes szektorok, hogy elérjük a potenciálisan veszélyeztetett populációt, hogy részt vegyenek szűréseken?

– Egy ideális világban mindenki sokat tenne, tehetne a szűrések előmozdítása érdekében. Az emberek felismerik, hogy hihetetlenül sokat tehetnek ezzel saját magukért, és keresik a lehetőséget, hogy minél több szűrővizsgálaton vehessenek részt. Az állami egészségügy minél könnyebben elérhetővé teszi a szűréseket, igazi szolgáltatóként viselkedik. A magánegészségügy anyagilag versenyképes  szűrővizsgálatokat kínál. A munkaadók felismerik, hogy számukra is fontos a dolgozó egészsége, és az erre költött pénz jó befektetés. Ösztönzik a  szűréseken való részvételt, kedvezményekkel, biztatással, szűrővizsgálatok szervezésével.

A civil szervezetek informálnak, segítenek eligazodni, tájékoztatnak. Sőt, maguk is szerveznek akciókat, szűrővizsgálatokat. Pontosan úgy, mint Alapítványunk. Elviszik a lehetőséget oda is, ahol amúgy nehezebben lenne hozzáférhető. A nagy szűrőkamion vagy szűrőbusz már önmagában is alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy itt most valami fontos történik. Az önkormányzatoknak  is számos lehetősége van, hogy ösztönözze a részvételt. Például egészségügyi szolgáltatókkal és civil szervezetekkel való együttműködésben.

Azt hiszem, egyelőre még nem ebben az ideális világban élünk. De törekedni kell rá, hogy minél közelebb kerüljünk hozzá. És minden kis apró lépés közelebb is visz, valóban!

– Hogyan tud bekapcsolódni A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány a Nemzeti Rákellenes Programba?

– Nyilván azokon a területeken lehet bekapcsolódni, ahol igény van rá, és ahol az Alapítvány rendelkezik azokkal az eszközökkel, kompetenciákkal, hogy ezt meg tudja tenni. Véleményem szerint a legnagyobb szükség erre a primér prevenció területén van, mert az állami egészségügyben erre viszonylag kevés idő és lehetőség van. A Nemzeti Rákellenes Program számos elemet tartalmaz a prevenció területéről, de a részleteket illetően a terápiás vonatkozások a kidolgozottabbak. Ráadásul a primér prevenció jelentős részben nem igényel orvosi, szakorvosi kompetenciát. Meg kell találni mindazokat a pontokat, ahol kapcsolódni tudunk a Programhoz, és segíthetünk egyes elemeinek tartalommal való kitöltésében.

A szűrővizsgálatokról az imént már szóltam. Az eddigi szűrőprogramunk kiváló alapot ad arra, hogy e területen is együttműködés jöhessen létre akár kórházakkal, rendelőintézetekkel. Mindazonáltal a betegellátás területén is látok nagyon is értékes lehetőséget: az Alapítvány onko-segítői koncepcióját. Ez tökéletesen illik a Nemzeti Rákellenes Programba, és jelentős terhet vehetne le az onkológiai osztályokon dolgozó orvosok válláról. Látni és láttatni kell, hogy ez nemcsak a betegeken, hanem az egészségügyön is segít, mérsékelve az orvosok terheit.

 

Rozványi Balázs
elnök
Magyar Rákellenes Liga

– Milyen eszközök, stílus, kommunikációs tartalom kell, hogy szélesebb rétegekből részt vegyen a lakosság szűréseken?

– Azt tapasztaljuk, hogy a tudás önmagában nem indít jó cselekedetekre: sokszor van úgy, hogy a biztos jó választás tudatában sem azt választjuk, mert az kényelmetlen, nem trendi, meg különben sem így szoktuk csinálni. Sokkal többen ismerik a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség Európai Rákellenes Kódexét, ami a rák kockázatát csökkentő szabályokat tartalmazza, mint ahányan életükben valóra is váltják azt. Mert ugyan, mit árt az a néhány cigaretta, meg igazán megérdemlem esténként azt a néhány sört (kupica pálinkát, pohár bort), mert kényelmesebb este lerogyni a tv vagy a számítógép elé, mint elmenni futni vagy gyalogolni egyet, és most különben sincsen időm szűrésekre járni.

Azt tudjuk, hogy az autónkat érdemes évente elvinni szervizbe, hogy biztonságosan közlekedhessünk vele, hogy az okostelefonunkra, számítógépünkre le kell tölteni a frissítéseket, de azt folyamatosan halogatjuk, hogy évente egyszer elmenjünk orvosi kivizsgálásra, két-három évenként szűrésekre, pedig, ha üzembiztosan akarjuk futtatni magunkon az „appokat”, akkor ezek a karbantartások elengedhetetlenek. A tudatos számítógép-használó ügyel arra, hogy legyen a gépén tűzfal, vírusirtó, és az mindig legyen frissítve – de gondol-e arra, hogy a saját egészségének tűzfalai, vírusirtói a szűrések?

Az okostelefonunk, számítógépünk (mosógépünk, biciklink, autónk) karbantartására lényegesen több időt fordítunk, mint a saját egészségünkre. Pedig, ha ezek az eszközök a karbantartás hiánya miatt tönkremennek, vehetünk helyettük újat – ugyanezt a tönkrement egészségünkkel nem tehetjük meg.

Valahol belül ezt mindenki tudja, ha egyszer már végiggondolta, de ez a passzív tudás nem elég: valóra kellene váltani az életünkben. Felmérések mutatják, hogy az emberek többségét leginkább az érzelmeik motiválják. Egy jó, szűrésre buzdító kampánynak a tudás átadásán túl az érzelmekre kell hatnia, azokon keresztül kell cselekvésre indítani az embereket.

A kommunikációs csatornát tekintve pedig nagyon fontos a tömegkommunikációs eszközök, valamint a közösségi  média használata, ezeken keresztül juthatunk el ugyanis a legtöbb emberhez, hiszen a mai kor emberei elsősorban ezeket használják.

– Hol tud bekapcsolódni a Rákellenes Liga a Nemzeti Rákellenes Programba?

– Egy átlagos évben az idén 30 éves Magyar Rákellenes Liga központja, Segítő Szolgálatai és Alapszervezetei mintegy 1000 rendezvényt szerveznek. Nagyon fontosak a szűrések, személyes és online orvos-beteg találkozók, klubok, óvodai és iskolai programok, de országos szervezetként a legtöbbet önkénteseinken és tagjainkon keresztül tehetjük. A 37 alapszervezetünkben munkálkodó 400 önkéntesünk és 3500 tagunk a helyi lehetőségek és körülmények figyelembevételével tervezi meg és hajtja végre programjainkat. Ezek a programok elsősorban a megelőzést, a korai felismerést és a rehabilitációt szolgálják.

Országszerte 75 klubunk működik, amik között vannak egy-egy betegcsoporttal foglalkozók, művészetterápiásak, kreatívak, mozgással vagy táplálkozással kapcsolatosak, lelki egészséggel foglalkozók. Önkénteseink, tagjaink végigkísérik a betegeket a kórházi felvételtől az osztályig, ott állnak a betegágy mellett, segítenek a rehabilitációban a gyógyulásig, és segítenek visszailleszkedni az egészséges életbe. A mostani rendkívüli helyzetet kivéve Segítő Szolgálataink Budapesten, Debrecenben, Hatvanban, Miskolcon várják személyesen, mostanság telefonon, e-mailben a hozzájuk fordulókat.

Természetesen működik ingyenesen hívható Információs és Lelkisegély Szolgálatunk is a 06-80-505-675 telefonszámon. Mindenkit bátorítok, hogy ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk.

 

Dr. Vass László
elnök
Egészség Hídja Összefogás az Egészségért, a Mellrák Ellen Egyesület

– Az országos médiakampányok, a „rózsaszín rendezvények” a daganatmegelőzés egyik formájaként közismertek. Beépül-e a kampányüzenet napi szinten?

– Már a kérdés is arra utal, hogy ezek a „rózsaszín rendezvények” a megelőzés közismert formájává váltak. Kezdetben azonban, 2003-ban még sokan – az egészségügy dolgozói, munkatársai között is – értelmetlen, giccses, „amerikanizált”  jelenségnek vélték ezeket. Kitartó makacssággal igyekeztünk változást elérni. Mára a rendezvények nem csak elfogadottak, de elvártak és optimizmust sugárzóak is. Bárki számára elérhető, valós ismeretanyagot tesznek érthetővé, napi személyes és társadalmi problémákat ismertetnek, vitatnak nyíltan. Hisszük, hogy nem csupán mi, a szervezők dolgozunk érte, de mindenki a részévé válik ennek a folyamatnak valódi munkatársunk is lesz. A betegekkel naponta történő akár szakmai akár laikus beszélgetések tartalma és tartama bizonyítják számomra, hogy a félelem csökken, az optimista elfogadás és eltökélt gyógyulási szándék növekszik. A szűrésen való részvételi arány még bőven növelhető, a felismert daganatok átlag-átmérőjének harmadával történt zsugorodása (25-ről 13 mm-re) bizonyítja mégis együttes összefogásunk értelmét!

Legfontosabb üzenetünk, hogy minden nő figyeljen magára és az egészségére, legyen éber a saját testében történtek követésében és soha-soha ne féljen, hiszen nincsen egyedül! Aki meghívót kap, menjen el mindenképpen mammográfiás szűrővizsgálatra és beszélje rá ugyanerre nőtársait is. Úgy gondoljuk, az elmúlt 17 év alatt, amióta az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület működik, mindenki tudja, hogy a rózsaszín szalag mit jelképez. Az emlőrák Magyarországon már nem stigma, az idejében felfedezett mellrákból meg lehet gyógyulni. Ez napi szintű üzenetünk, amit minden társunkká vált résztvevő hirdet és képvisel!

– Hol tud bekapcsolódni az Összefogás a Nemzeti Rákellenes Programba?

– A Rákellenes Programhoz nagyon sok helyen csatlakoznak az üzeneteink: az egészséges életmód fontossága a konferenciáink előadásában és az online megjelenéseinkben egyaránt vezérfonalként jelenik meg. Buzdítunk erre gyógyult tagjaink, önkénteseink, képviselőink segítségével sportrendezvényeken, nem csupán szellemi, de fizikai megmérettetéseken is. Az egészséges nők figyelmét éberen tarjuk, hogy a meghívottak egyre nagyobb számban vegyenek részt a szervezett szűrésen, a megbetegedettek gyógyulásának példája kitartásunk állandó erőforrása.

A magyar kormányok majd 2 évtizede szervezik, szorgalmazzák, egészségügyünk ugyanezen idő óta végzi magas szakmai és szervezettségi szinten a nők számára a mellrák szűréseket. Egyesületünk nem hivatott gépeket venni, pénzt gyűjteni, de elkötelezett abban, hogy a társadalom és a politika erre áldozható pénzforrásait minél hasznosabban, gazdaságosabban és célirányosabban használjuk fel.

 

Dr. Prezenszki Zsuzsanna
pszichiáter,
az Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány alapítója

– A segítő szakmák hogyan kapcsolódhatnak a daganat megelőzés szerteágazó területein?

– Sokat emlegetjük a „rák kezelését” a „rák megelőzését”, a „rák kiegészítő terápiás lehetőségeit”. A helyzet az, hogy a „rák” maga is egy gyűjtőfogalom. Szerteágazó szövettani típusú, különböző szervet érintő, eltérő korú, nemű, általános egészségi állapotú személyt érintő, változatos biológiai viselkedésű betegségi állapot összessége. Orvosilag talán túlzás, de az egyén szintjén igaz: ahány daganatos betegséggel érintett ember, annyiféle formája van ennek a fajta kórnak. Természetesen az az élettani eltérés, ami a sejteket, szerveket a daganatos betegség kialakulásakor jellemezi, számos általános tulajdonsággal írható le. Ezért van az, hogy az onkológiai eszközeivel minden daganattípus kezelhető – és kezelendő. Ezért van az, hogy egy fiatal, leukémiás kislánynál ugyanúgy működik a kemoterápia, mint egy idős kissejtes tüdőrákos férfi esetén.

Az egyéni megküzdés szintjein azonban már megjelenik az a különbség, ami érintett és érintett között van. Kinek-kinek más lehet a gyógyulási útja, és ez az egyéni megküzdési út az, ami egy finom ráhangoltságot, sok-sok eszközt, széles és kiterjedt segítő hálót igényel.

Ahogy a daganatos betegség gyűjtőfogalom, ahogy a rák megjelenése ezerféle arcot ölt, úgy a kialakulás hátterében szerepet játszó tényezők is rendkívül sokrétűek. A rák kialakulásának okait illetően sok kérdés még megválaszolatlan, de azt már tudjuk, hogy életmódbeli tényezők – étkezés, mozgás, stressz- kezelés – szerepet játszik a megjelenésben és a betegségzajlásban is. A felvilágosítás, személetformálás, életmódbeli tényezők fontosságának hangsúlyozása, a káros szokások átalakítása, új készségek kialakítása számos terület együttműködését igényli a sikeres megelőzés területén.

– A komplementer medicina hiteles, hatékony ágazatai hogyan emelhetők be a hazai hagyományos medicina protokoll szabályai közé?

– Talán nem tűnik túlzóan optimistának, ha azt gondolom, ez a folyamat már elkezdődött. A daganatos betegségek számának növekedése mindannyiunkra nagy terhet ró. Érintettek, hozzátartozók, gyógyítók egyaránt szeretnénk végleges és biztos megoldást találni a rák megbetegedési rátájának felfelé, életkori érintettségét tekintve vészjóslóan lefelé tendáló számadataira.

A modern onkológia a hagyományos orvosi terápiákon túl már most jó néhány egyéb lehetőséget beemelt gyógyító eszköztárába. Hazánkban kormányrendelet mondja ki, hogy az onkológiai osztályokon szükséges a pszichológus jelenléte. A betegség ténye önmagában egy alig vihető érzelmi súly, és nem kell pszicho-onkológusnak lenni ahhoz, hogy értsük: az, aki a sokszor nagyon megterhelő onkológiai kezelések mellett más egyéb lelki terhet is cipel – elvesztette a munkahelyét, egyedül neveli a gyermekét – sokkal nehezebben néz szembe e kór kihívásaival.

De a pszichológuson túl egy modern onkológiai osztály már alig képzelhető el képzett gyógytornász, dietetikus jelenléte nélkül. Sok kiegészítő terápiás vizsgálat szükséges még ahhoz, hogy tisztán lássuk a hatékony lehetőségeket.

Ezek a vizsgálatok egyre intenzívebben folynak, és ami a kutatási eredmények alapján bekerül az úgynevezett „bizonyítékokon alapuló módszer” kategóriájába, az hitelesen és hatékonyan alkalmazható. A jelenleg összegyűlt adatok alapján egyértelműen hasznosnak mondható a rendszeres – természetesen a beteg mindenkori teherbírásához alkalmazkodó – mozgás. Készültek érdekes vizsgálatok a jóga, relaxáció, meditáció hatékonyságát illetően, egyértelmű pozitív eredménnyel. Érdekesnek és fontosnak tartom, hogy a kiegészítő terápiák leghatékonyabb formájának azok a teljes életmód váltást segítő, komplex interakciók bizonyultak, amik ötvözték a  relaxáció, művészetterápia, zene, meditáció, mozgás különböző formáit.

– Hol tud bekapcsolódni az Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány a Nemzeti Rákellenes Programba?

– Nem véletlen választottuk ezt a nevet az alapítványunknak. Alapítványunk alapvető törekvése a daganatos betegség elleni küzdelem erőit – minden megjelenő szinten – „összehangolttá” tenni. Ezt képviseljük nem csak névválasztásunkban, de programjaink sokféleségével is.

Alapvető szándékunk, hogy abban a kemény kihívásban, amit a daganatos betegség jelent, (most online zajló) csoportjainkon eszközöket adjunk a szervezet erőinek összerendezéséhez, segítsük az érzelmi-fizikális működés-harmonizálást. Támogassuk a betegeket a gyógyulás útján, erősítsük a családot, a hozzátartozókat az új egyensúlyt kívánó helyzetben. Közelítsük orvos – és beteg szempontjait, segítsük a kölcsönös szótalálását, együttműködést. Szerepet vállaljunk egy nagyobb közösség szintjén az  egészségtudatos életmód kialakításában, népszerűsítésében. A megelőzést tekintve pedig az ártó tényezők csökkentésében, az ember és környezete kiegyensúlyozott viszonyának visszaállításában. Azt hiszem, az „Összehangolva- Gyógyít a képzeleted!” Alapítvány programjain keresztül hatékonyan tudja támogatni az érintetteket abban, hogy betegségükkel sikeresen küzdjenek meg, de a már gyógyultakat, illetve egészségeseket is abban, hogy egészségüket megőrizzék.

 

Szécsi Emese
mentálhigiénés szakember,
a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda munkatársa

– Mire fogékonyak az emberek, ha egészségük megőrzéséről van szó?

– Alapvetően személyiségükből fakadóan vannak, akik tudnak hosszútávban gondolkodni és vannak, akik nem. Az egészségmegőrzés kapcsán ez kulcskérdés, hiszen ez minden esetben egy hosszú távú projekt, időt, pénzt, energiát kell belefektetni s nem azonnali eredményt ad. A mai instant világ nem kifejezetten támogatja ezt a folyamatot, de hogyha a kellő tudása megvan az embereknek arról, hogy hogyan maradhatnak egészségesek és kellően tudatosan akkor nagyon sokat tehet magáért. Ilyen szempontból szerencsésebb helyzetben vannak, akik nem rövid távban gondolkodnak, de a másik csoportnak sem lehetetlen küldetés ez, csak nagyobb odafigyelést igényel. Az egészség, mint tudjuk nem csak a fizikai egészséget foglalja magába, hanem a lelki- mentális- és szociális jólétet is.

A munkám során azt tapasztalom, hogy az egészségmegőrzés és az ezzel kapcsolatos tevékenységek egyre népszerűbbek. Hogyha a fogékonyságot nézzük, akkor nem lehet kikerülni azt a fontos dolgot, hogy minél fiatalabb életkorban ismerkedünk meg az egészséges életmód ismérveivel, annál nagyobb  valószínűséggel épül be a hétköznapi rutinok közé. Emiatt a gyerekek egy nagyon fontos korcsoport, akik egészen fantasztikusan fogékonyak csak tudni kell az ő saját nyelvükön és szintjükön átadni az információkat. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is szeretik a kézzel fogható dolgokat, ezért a fizikai egészségükért azt gondolom könnyebben tesznek. Gondolok itt arra, hogy egyre többen sportolnak és figyelnek arra, hogyan táplálkoznak.

A rohanó világunkban sokszor hajlamosak vagyunk elsuhanni magunk mellett s itt arra gondolok, hogy a lelkünkkel, a mentális egészségünkkel nem foglalkozunk eleget, ez annyira nem kézzel fogható. Pedig a jó fizikális közérzetnek az alapja a jó lelki és mentális egészség. Azt tapasztalom, hogy egyre többen nyitottak már arra, hogy ezeket a területeket is támogassák saját magukban. Az Iroda működésénél nem látok éles különbséget az érdeklődést tekintve a sport és táplálkozás, illetve a mentális egészséget célzó programok között. Számtalan pozitív tapasztalat van arról, hogy az emberek fogékonyabbak, mint elsőre gondolnánk. De a fogékonyság növelése is az egészségnevelés része kell, hogy legyen azt gondolom.

– Mit tehet az egészségtudatos egyén saját magáért?

– Nagyon sokat. Az egészségtudatos egyén olyan információk birtokában van, amelyeket tud és akar arra hasznosítani, hogy egészséges maradjon. Komplexen tekint magára és érdeklik a részletek. A legtöbbet azzal tehet mindenki, ha szereti magát, hiszen akit szeretünk, azért legtöbbször bármit megteszünk, hogy jól érezze magát. Az egészség szempontjából előnyös egoistának lenni, ezalatt azt értem, hogy nagyon fontos, hogy ismerje fel az egyén a szükségleteit, ami lehet fizikális és mentális síkban is, ezeket tudja és merje is kommunikálni kifelé. Amit fontosnak tartok még, hogy merjen megengedni magának dolgokat, például: rendszeresen sportolni járni, reggelente gyümölccsel indítani napot, egy órát rászánni csak saját magára egy nap, pihenni napi 8 órát, olyan hobbit találni, amiben örömét leli, szociális kapcsolatait fenntartani, érzéseit kifejezni, időt szánni a főzésre, egészségesen táplálkozni, ebédidőt tartani, szeretni és szeretve lenni stb.

A másik nagyon fontos, hogy ismerje saját magát, a saját működését, aminek része például a saját határok ismerete és ezek tiszteletben tartása és mások általi tiszteletben tartatása is.

– Hogyan segítenek ebben az EFI-k, van-e kapcsolódási pontjuk Nemzeti Rákellenes Programba?

– Mondhatni a rákmegelőző életmódot támogatja minden programunk. Egészen komplex módon foglalkozunk az egészséggel. Elsődleges prevencióban számtalan mozgás- és táplálkozási program, illetve mentális egészségre koncentráló tréning, egészségnevelés, alkohol-dohányzás-drog prevenciós program érhető el. A dohányzás-leszokás támogatás kiemelt programjaink közé tartozik, ahogy a szűrésekre történő mozgósítás, illetve szűrő- és egészségnapok szervezése is, hiszen az időben felismert elváltozások életeket menthetnek meg.

 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella
egyetemi tanár, orvos,
a Magyar Integratív Medicina Szövetség elnöke

– Milyen lobbi-ereje van a hazai érdekérvényesítő szervezeteknek egy törvény kidolgozásában, a szabályozásban érintettek számára történő helyes értelmezésében?

– Sajnos, ezek az idők nem kedveznek a hazai szakmai érdekegyeztetésnek, hiszen a szakmai Kollégiumi Tagozatok újraszervezése során is a szakminiszter nem tartotta szükségesnek  az Integratív Medicina Tagozat újbóli működésének elindítását.

Felettünk és helyettünk döntöttek  a döntéshozók, sajnos. A MIMSZ megalakításával éppen az a célunk, hogy ezen nem kevés képviselővel rendelkező szakmai réteget képviseljük és velünk együtt, értünk, velünk egyetértésben történjenek az intézkedések. Mintegy 35.000-en tettek vizsgát (ÁEEK vagy egyetem) akik hitelesen tudják gyakorolni ezt a szakmát.

– Van-e lehetősége a MIMSZnek lépéseket tenni a hiteles komplementer gyógymódok elismertetésére, a hazai orvosi protokollba építésébe? Volt-e szó erről a MAOT legutóbbi november elején rendezett konferenciáján?Milyen előrelépések várhatók a konferencia után?

– Most volt a Magyar Akupunktúrás Társaság XXXVI. konferenciája, amelyet együtt szerveztünk a Kínai  partneregyetemünkkel, a Hebei United University of Science and Technology-val és a Pécsi Egyetem Konfuciusz Intézetével. Több mint 120 érdeklődő jelentkezett be hivatalosan az akkreditált, pontszerző konferencia előadásaira és ez jelentős érdeklődő réteget jelent. Sok mindenről volt szó a 11 órát felölelő 2 napos tudományos programban: dietetika, életmód, táplálkozás, vitaminok nyomelemek és természetesen a HKO is… A konferencia első pozitívuma az volt, hogy megmutassuk, hogy vagyunk, dolgozunk és eredményeinkről tájékoztatást adjunk egymásnak és az  érdeklődőknek. A törvényalkotás és módosítás ideje most nincs itt, de reménykedünk, hogy azzal, hogy életjelet adunk ebben a nehéz, mindenkit stresszelő COVID-os időszakban- ez mindenképpen pozitívumnak értékelendő.

– Van-e a közeljövőben esély a hazai integratív medicina létrejöttének, a Nemzeti Rákellenes Program életbelépése segítheti- e ezt a folyamatot?

– Az Integratív medicina létező entitás, sok helyen – így Pécsett az egyetemen is- egyetemi tanszékkel rendelkező, tudományos eredményeket is felmutatni képes szakma. Nem figyelembe venni, eltiporni azért nem lehet, mert a betegekben és egyes elkötelezett orvosokban, akik természetes gyógymódokat is ismernek, és él az akarat a törvényes további szabályozásra, ellenőrzésre és a kontrollált, betegbiztonságot is jelentő munkára.

A nemzeti rákellenes programban látom a helyünket és úgy tartom, hogy helye van és értelme is olyan beavatkozásoknak a programban, amelyek nemcsak a megelőzést, hanem a már kialakult betegség lefolyását, a gyógyszerek melléktüneteit is képesek mérsékelni, ezzel is emelve a páciensek életminőségét.

Vajda Márta

***                    ***                    ***                    ***

Ha tetszett a cikk, kérjük támogasd A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány munkáját, hogy tovább működtethessük az Életigenlők rákellenes médiaportált, kiadhassuk az Életigenlők magazint, rákszűréseket szervezhessünk, onko-segítő telefonos tanácsadással segíthessünk! A rák ellen… Alapítványról a rakellen.hu weboldalon találsz bővebb információkat, pénzbeli támogatás a 11713005-20034986-00000000 számlaszámon, 1%-os rendelkezés május 20-ig a 19009557-2-43 adószámmal lehetséges. Köszönjük!

eletigenlok.hu

Similar Posts