Gondolta volna, hogy ők is költők? – Albert Einstein és Luther Márton

Az időben egymástól nagyon távol eső két gondolkodó írásaiból válogattunk. Kezdjük kivételesen az időben hozzánk közelebb élő Einsteinnel, a géniusz fizikussal, a relativitás elméletek megalkotójával. Az itt szereplő aforisztikus tömörségű idézeteket, nyugodtan sorolhatjuk a szabálytalan, azaz szabad, tehát nem időmértékes epigrammák közé, velős, költői lényeglátásuk miatt.

Albert Einstein

“Tanuld meg a játékszabályokat aztán már csak játszanod kell – persze mindenkinél jobban.”

“Ne mondd, hogy nincs időd semmire! A te napod sem rövidebb mint Michelangelo, Pasteur, Teréz anya, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein vagy Jézus napja!”

“A kreativitás titka az, hogy ügyesen titkold el a forrásaidat.”

Nem furcsa, hogy én, aki csupa népszerűtlen könyvet írtam, ilyen népszerű fickó lettem?”

“Sose aggódj amiatt, hogy nem érted a matematikát. Biztosíthatlak, nekem még több gondom van vele.”
(Albert Einstein levele egy 12 éves diáknak)

“Azt nem tudom, hogy a Harmadik Világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel.”

“Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”

“Csak két dolog végtelen: a Világegyetem és az emberi butaság, bár az elsőben nem vagyok egészen biztos.”

“Nézzék, a távíró nem más, mint egy nagyon-nagyon hosszú macska. Meghúzzák a farkát New Yorkban és a feje Los Angelesben nyivákol. Értik ezt? Namármost, a rádió pontosan ugyanígy működik: itt beküldik a jelet, ott pedig megkapják. Az egyetlen különbség, hogy itt nincsen macska.”

“Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.”

“Az, aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.”

“Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne. Na, ez a relativitás.”

“Kedves Utókor, ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) – no, akkor vigyen el benneteket az ördög. Ezzel a jókívánsággal maradok (maradtam) tisztelettel:
(Egy időkapszulában elhelyezett levél 1936-ból.)

“A tudomány vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak.”

“A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.”

“Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek.”

“A képzelőerő fontosabb, mint a tudás.”

“Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.”

“Ha életedben a sikert A-nak vesszük, akkor A=x+y+z. x a munka, y a játék, z pedig az, hogy befogod a szád.”

“Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.”

“A józanész azon előítéletek összessége, melyeket 18 éves korunkra szerzünk.”

“A kutya nagyon okos állat. Nagyon sajnál, amiért olyan sok levelet kapok; ezért próbálja mindig megharapni a postást.”

 

Luther Márton

A rettenthetetlen reformátor, szerzetes nemcsak megteremtette bibliafordításával a német irodalmi nyelvet, hanem énekszövegeket is írt, – hozzájuk a zenét is ő szerezte – versszintűeket, olyannyira, hogy a leghíresebbet az Erős vár a mi Istenünket József Attila is lefordította. Íme: 

Erős vár a mi Istenünk 

Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Inségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A földön ő az első.

Önnön erőnk csak délibáb
És bizony esnénk esten.
De harcba küldte Egy Fiát
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az igaz.
Sok had, Egy a fő,
Nincs Isten más csak Ő,
Krisztus a Győzedelmes.     

S ha földön ördög nyüzsgene
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk – ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
Ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.

Él, áll az ige igazul,
Akárki vesse-hányja.Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jóhír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet, vihetik
Veszendő kincseik’, –
Miénk marad az ország.

Életigenlők.hu

Hasonló cikkek