Gondolta volna, hogy ők is költők? – Michelangelo és Leonardo Da Vinci

Michelangelo Buonarroti

„A nagy művész vívódásai, mely szobraiban és freskóiban nyilvánvaló, a szonettekben és madrigálokban még egyénibb jelleget kapnak. Költő kortársa, Francesco Berni, aki ismerte a versek kéziratát, megjegyezte, hogy Michelangelo költeményei abban különböznek kora verselőitől, hogy szerzőjük nem szólamokat keres, hanem magukról a dolgokról ír”, vetette papírra róla Faludi György. Most két verset közlünk tőle egy szonettet meg egy madrigált.

Szonett

Szeretlek, de nem szívem szeret téged,
vagy nemcsak szívem, mert ez nem elég:
az öröklét vonz és mindentől félek,
ami múlandó, hazug vagy setét.

Mikor Istenből kiszakadt a lelked,
sok fényt hozott magával, s én merev
szempár vagyok csak, ki a földi terhet
látom rajtad, a húst s a bőrt, de mert

imádatom, mint hő a tűztől, el nem
válik az Örök Szépségtől, s mert benned
is Őt nézem, ki ok és okozat –

nincs menekvésem, s mindig visszatérek
s maradok, honnan menekülnöm kéne,
parázsló számmal homlokod alatt.

Madrigál Tomasso de’Cavalierinek

Szépséged kincsem, célom, szemem fénye,
és mégis örök üdvösségre vágyom –
de akad-e más lépcső föl az égbe,
mint amit szépnek látunk a világon?
A csillagok szikrázó glóriája
ezüst sugarakat küld az emberekhez,
hogy felemelje őket a magasba:
ezt hívjuk szerelemnek,
s szelíd szívemnek nincs bölcsebb vezére,
tisztítóbb tüze, nemesebb reménye,
mint földi arcod földöntúli fénye.

 

Leonardo Da Vinci

 A nagy reneszánsz polihisztor, festő, szobrász, mérnök, feltaláló írásaiból most aforizmáit közöljük.

Aforizmák

A legnagyobb boldogság boldogtalanságot okoz, a tudás tökéletessége pedig balgasághoz vezet.

Míg a vakmerőség veszélyezteti az életet, addig a félelem megóvja.

A fenyegetőzés csak azoknak a fegyvere, akik fenyegetve érzik magukat.

Aki helyesen jár, ritkán esik el. 

Rosszul teszed, ha dicsérsz olyan dolgot, amit nem értesz igazán, de még rosszabbul azt, hogyha szidod. 

A parancsolás az urak dolga, a megvalósítás a szolgáké. 

Aki többet birtokol, annak jobban kell félnie a veszteségtől. 

Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd öregségedért. S ha úgy gondolod, hogy az öregség bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatal korodban munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél híján e tápláléknak. 

A szeretet mindent legyőz. 

A tapasztalat igazolja, hogy aki nem bízik semmiben, az nem csalatik meg soha. 

Miként egy jól töltött nap után boldog álom következik, úgy a jól eltöltött élet után boldog halál vár. 

A butaság megóv a szégyentől, csakúgy, mint az arcátlanság a szegénységtől. 

A jól eltöltött élet mindig hosszú. 

A jócselekedetek emlékezete gyönge a hálátlansággal szemben. 

Szemrehányást csak titokban tegyél a barátodnak, dicsérni viszont nyilvánosan dicsérd.

Életigenlők.hu

Hasonló cikkek