Élet(teljesség)-filozófia
– a Kodály-módszer –

Az 50 éve eltávozott zeneszerző, Kodály Zoltán viszonyát vizsgáljuk zenepedagógiai tevékenységén keresztül életigenléshez, élethez, lélekhez, lelki egészséghez, egészséges életmódhoz, természethez, természetességhez, a rousseaui vissza a természethez.

Kodály számára az életigenlés a nagy és komoly művészet befogadása, a vitaminhoz hasonlítja, mert a jó mű valamiféle lelki tápláltsági többletérzetet ad, a jó művel való foglalkozás maga a lelki egészség, az élet. Zenei nevelési életprogramja középpontjában a zenével, és ezen belül a magyar népzenével való nevelés áll: A zenei nevelés anyaga, a népdal az ősi kultúra része, a tiszta forrás, a vissza a természethez.

Mi a népdal? Az ősi lelki alapréteg költészete, amely még a népek gyermekkorában, a társadalmi tagozódás előtt keletkezhetett. Az ember előbb beszélt költészetül, képi nyelven, mint mielőtt definitíve beszélt volna, azaz fogalmiul. Egyes kutatások szerint, a költészet alkotásakor, befogadásakor ugyanaz az agyterület aktív, mint imádkozáskor. Ez az őslélek a később rárakódott rafinált kultúra alatt is megmaradt, a jungi kollektív tudattalan lélek-óceánjaként. A magyar népdal, népzene nemcsak az eleven élet, de az egész magyar lélek tükre.

A népdal menekülést is jelent a hamis értékek, a rossz ízlés, a rossz zene elől, amelyben mint egy tiszta forrásban, megmerítkezhet az ember: Egyúttal menekülést jelent a mindennapi gondok, a felgyorsult élet, az elembertelenedő világ elől is. Az utcán állítanám meg vele az embereket, – írja Kodály- mikor dúlt arccal loholnak a haszon vagy a falat kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból. Szent Ágoston mondta, aki énekel, kétszeresem imádkozik. Kodály Zoltán hitt a művészet gyógyító erejében ősi, szakrális volta miatt, ez volt bizonyára saját lelki kiegyensúlyozottságának fő oka, de abban is biztos volt, hogy művészet nélkül nem lehet tökéletes lelki egészségre jutni, katartikus. megtisztító hatása miatt.

Kodály nagyon fontosnak tartotta, az életreformot, mai szóval az egészséges életmódot saját magára és tanítványaira nézvést is. aminek egyik fontos törekvése a természet közelébe való visszatérés, a természetességre való törekvés az életmódot, viselkedést, étkezést, az öltözködést, a lakhely megválasztását tekintve is. Kodály úgymond profi kiránduló is volt, ezt illusztrálandó egy kis történet Nádasdy Alfonztól: Ha valaki ismerte a tanár úr vonzódását a hegyekhez, nem lepődik meg, hogy azokat is bevonta liturgiájába. Valami kozmikus méretekben akarta az egész világot hangzóvá tenni. Szinte belefülelt a naplementébe, ha valamelyik hegy tetején voltunk. Ahogyan csendesedett a világ és hanyatlott a nap, annál zengőbb lett ő belül… Lefelé jövet, az élmény befejeztével szólalt meg: Micsoda harmóniák! Így imádkozik a természet.

Életigenlők.hu

Hasonló cikkek