OLVASÁSI IDŐ KB. 2 perc

Mi jellemző Szent István személyiségére? Hogyan kapcsolódik történelmi személyisége az új kenyér megünnepléséhez, mikortól vált a Parlament és a Duna fölötti légiparádé, valamint a tűzijáték a szent István napi ünnepi megemlékezés legjellemzőbb mozzanatává? 

Szent István államalapítónknak köszönhetjük, hogy 1000 éve magyarként, és keresztényként vagyunk jelen a Kárpát-medencében, Kelet-Közép Európa szívében. Életigenlése mindezekkel szorosan összefügg, mivel felismerte azt, hogy egy jól szervezett államot kell létrehoznia ahhoz, hogy megmaradhassunk és a nyugati kereszténységet felvehessük. Ezzel az életet választotta nemcsak saját magának személyesen, de nemzetének, és a jövő nemzedéknek is.

Augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar ünnepnap

Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel a szent korona képében az országot Szűz Máriának. Ehhez az időszakhoz köthető első himnuszunk keletkezése is, ami továbbra is él egyházi, népi énekként.

Az ünnepi dátumot Szent László tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon avatta szentté I. István királyt a székesfehérvári Bazilikában VII. Gergely pápa hozzájárulásával. A hagyomány szerint az aratás után, Szent István-nap tiszteletére sütötték az új búzából készült első kenyeret.

Tűzijáték és légiparádé

200 éve társul polgári és katonai tiszteletadás, valamint a későbbiekben más légiparádé is augusztus 20-ához. Az első augusztus 20-i Szent István napi tűzijáték 1829-ben volt, 1835-től vált hagyományossá, aminek helyszíne kezdetben a Városliget volt. Mára a Duna fölötti tűzijáték mellett szinte minden vidéki városban ezzel az attrakcióval zárul a nemzeti ünnepnap.

István király személyisége, intelmei

Távol állt tőle a személyválogatás, irgalmas szívű uralkodó volt, különösen az alacsony sorsúak iránt és azok iránt, akik megbánást tanúsítottak, de határozott szigorral lépett fel a kegyetlenkedő kiskirályokkal, a pogánykodó urakkal, nemzetségfőkkel szemben, ha azok jelét sem adták a változás, a jó útra térés szándékának.

Ezt bizonyítja a következő idézet, ami fiának írt Intelmeiben található: Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

eletigenlok.hu

Similar Posts