„Ahol nincs hagyományos forma, sem vallás, sem művészet nem bontakozhat ki.“ (Hamvas Béla: Öt géniusz)

“… Csak akkor lehettem volna boldog, ha egy lettem volna a tizenkettő közül, és őt hallottam volna.“ (Hamvas Béla: Unicornis)

Hamvas Béla íróra, filozófusra, esztétára és könyvtárosra, Hamvas József evangélikus lelkész, tanár, író és hírlapszerkesztő fiára emlékezünk, minden apropó nélkül, ( azért megemlítem 123 éve született 1897-ben), merthát az év minden napjára jutna megemlékezni, szellemiségében és terjedelmében egyaránt monumentális munkásságát méltatni való, ígyhát megragadtuk a mai napot, jó nap ez a Hamvas-laudációra. Életigenlő nagyjaink között már írásban hirdetett eszméi alapján is időn, természeten és létezőn túli örök helye van, és mi is rá szavazunk, most kicsit pimaszul magamat idézem: „szavazatom hamvas urna olvasmányom Hamvas újra“, más szóval rávoksolunk azzal, hogy újra és újra, napról napra olvassuk és így magunkévá tesszük metafizikai mélységű életigenlését, ami a fenti, második idézetben bontakozik leginkább, mint megvallja az ő valódi boldogsága csakis a Mester, a testté lett lét feletti lét igéjének meghallása lehet, ez még ha nem is színről színre látás, mindenesetre színről színre hallás.

A másik vezér kulcsszó élet(igenlés)műv(észet)ében az éberség mellett a hagyomány, ami a legfennebbi idézetben bukkan fel, de hogy is kell ezt a fogalmat Hamvasnál érteni, lássuk közvetlen alant.

Életigenlései

Vezér kulcsszó

A hagyomány (latin traditio; görög paradosis; szanszkrit páramparya) – e kifejezés általánosan felfogott és közhasználatú értelmétől erősen eltérően – az időtlen metafizikai szellemiség időben való fenntartottságát és továbbadását, áthagyományozását jelenti Hamvas Bélánál. Amikor a hagyományt értelmezi, a szellem időfeletti jelenlétéről ír, vagyis a „hyperboreus” időfeletti, metafizikai (természeten és létezőn túli) hatalmi–uralmi időbeliségbe vetültségéről. Hamvas életműve – azon belül is elsősorban a Scientia Sacra – tradicionális atmoszférát hozott létre, egy szellemi megismerés lelki bázisának a megteremtésével.

Kulcsszavak

Az univerzális orientáció azt a szellemi szabadságot jelenti, amely a teljes emberi tudás irányában nyitott, és készen áll elfogadni minden utat és útmutatást, amely a létezés metafizikai alapjaihoz vezet. Mindez az elvektől, irányultságoktól, rögeszméktől – vagyis mindattól, amit a nyugati kultúrában a szaktudományok, kutatási és érdeklődési irányok, vallások, értelmezési és szelekciós kánonok, politikai irányzatok, részben pedig társadalmi szabályrendszerek is képviselnek – történő tudatos megszabadulást is jelenti.

A transzparens egzisztencia Hamvas sajátos kifejezése arra, amikor az emberi létezés áttetszővé válik, vagyis egyszerűvé, nyitottá és megszólíthatóvá. A transzparens egzisztencia lehet képes arra, hogy sorsával (sorsképletével) szembenézzen, és teljes és normális életet éljen.

Hamvas megfigyelése szerint az emberek belső, gondolati élete és a megélt élete között többnyire hatalmas hasadék tátong, a gondolataikból (ismeretek, tudás, felismerés) nem vonnak le konzekvenciákat, vagy ha mégis, azt nem igyekeznek a életvitelükben érvényre juttatni. A konzekvenciák átvitele az életvitelre jelenti a realizálást. Transzparens egzisztencia és realizálás hiányában nincs életrend, és a megélt élet kaotikus (démonizált, rögeszme- vagy álomszerű).

Az imaginációt Hamvas a lélek esszenciális életének tartja. Mivel az ember az imaginációval (melynek szó szerinti jelentése élet-képzelet) folyamatosan teremti a valóságot, ezzel a teremtéssel rongálhatja és tisztíthatja (rendezheti) is azt.

Élete

Hamvas Béla 1897. március 23-án született a felvidéki Eperjesen, evangélikus papi családban. Pozsonyban nevelkedik, ahová még születésének évében költözik át a család.

1915-ben érettségizik, tiszti iskolai kiképzést kap, 1916 és 1917 között szolgálatot teljesít az ukrán és az orosz fronton.

1919-ben családjával Budapestre költözik, a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán magyar–német szakos hallgató (1919–1923). Egyetemi tanulmányai végeztével újságírói állást vállal, a Budapesti Hírlapnál és a Szózatnál (1923–1926). Álláshoz jut a Fővárosi Könyvtárban (1927–1948).

Huszonöt különböző irányzatú és érdekeltségű folyóiratban publikál tanulmányt, esszét, kritikát, recenziót. Latin és görög nyelvű művek mellett németül, franciául valamint angolul is olvas. Kerényi Károllyal megalapítják a Sziget-kört (1935), azt a klasszikus görög hagyományból merítkező szellemi szövetséget, amelyhez csatlakozott Szerb Antal, Németh László, Kövendi Dénes, Dobrovits Aladár, Molnár Antal és mások. 1936-ban megírja a Magyar Hyperiont, első írói korszaka ars poeticáját.

A háború alatt is fordít – Lao-ce, Böhme, Hérakleitosz, Kungfu-ce, Henoch műveit. Első esszékötete, A láthatatlan történet 1943-ban jelenik meg.

1943–44-ben megírja a Scientia Sacra című nagyesszét, amely második írói korszakának nyitánya. Lakását 1945-ben bombatalálat éri, könyvtára, kéziratai megsemmisülnek.

1945–1947: Jacob Böhmét fordít, kommentál; megírja a Titkos jegyzőkönyv című esszékötetét; elkészíti a Tabula smaragdina fordítását, kommentárját; befejezi aforisztikus formában összeállított esszékötetét, az Unicornist, melynek alcíme: Summa philosophiae normalis.

Szemelvénygyűjteményt állít össze Anthologia Humana – Ötezer év bölcsessége címmel (1946).

1948-ban könyvtári állásából felfüggesztik és b-listázzák, minden publikációs és szerkesztői jogától megfosztják. 1948 és 1951 között földet művel, gyümölcsöt termeszt. A Karnevált ebben az időben, 1951-től 1964-ig az Erőműberuházó Vállalat erőmű-építkezésein (Tiszapalkonya, Inota, Bokod) vállal munkát mint raktáros, segédmunkás, gondnok.

1959–1966 között megírja Patmosz című háromkötetes esszégyűjteményét, az életmű utolsó periódusának főművét. 1964-ben másodszor nyugdíjazzák.

1968. november 7-én agyvérzésben meghal, Szentendrén helyezik örök nyugalomra.

1990-ben posztumusz Kossuth-díjat kap.

Forrás: hamvasbela.org

Batári Gábor

***                    ***                    ***                    ***

Ha tetszett a cikk, kérjük támogasd A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány munkáját, hogy tovább működtethessük az Életigenlők rákellenes médiaportált, kiadhassuk az Életigenlők magazint, rákszűréseket szervezhessünk, onko-segítő telefonos tanácsadással segíthessünk! A rák ellen… Alapítványról a rakellen.hu weboldalon találsz bővebb információkat, pénzbeli támogatás a 11713005-20034986-00000000 számlaszámon, 1%-os rendelkezés május 20-ig a 19009557-2-43 adószámmal lehetséges. Köszönjük!

eletigenlok.hu

Similar Posts